Företagstjänster

Introduce, Certified Advisor och Likviditetsgaranti

Remium har per den 8 maj 2018 (se pressmeddelande) ingått avtal med ABG Sundal Collier (ABG) med innebörden att ABG bland annat tar över Remiums verksamhet inom uppdragsanalys och plattformen Introduce.se samt likviditetsgaranti per 1 juni 2018. 

ABG är en nordisk investmentbank med verksamhet inom rådgivning vid företagsaffärer, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, aktieanalys samt aktie- och obligationsmäkleri.

Läs mer på www.abgsc.se


Mangold tar över Remiums före detta verksamhet som Certified Advisor (se pressmeddelande per 27 juni). 

Läs mer på www.mangold.se


Per den 28 juni 2018 har Remium Nordic AB återlämnat samtliga tillstånd. Ingen del av Remiumkoncernen står därmed under Finansinspektionens tillsyn.