Företagstjänster

MARKNADSLEDANDE PÅ TJÄNSTER TILL SMÅ OCH MEDELSTORA BOLAG

Remium erbjuder ett fullständigt tjänstepaket till små och medelstora bolag som består av Investor Relations-plattformen Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser samt skräddarsydda Investor Relations-tjänster och Corporate Finance. Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive tjänst.

Likviditetsgaranti

Investerar ställer krav på låg spread och god likviditet vid val av aktie. Remium är ledande likviditetsgarant på marknaden och ställer fortlöpande och för egen räkning kurser under handelsdagen i bolagets aktie. Remiums likviditetsgaranti ger en jämnare och stabilare prissättning i aktien,  minskar likviditetsrisken och medför högre omsättning. Detta resulterar i ökat förtroende och intresse för aktien.

Certified Adviser

Bolag som är listade på Nasdaq OMX First North måste ha en Certified Adviser och Remium är marknadsledande med flest uppdrag. I egenskap av Certified Adviser säkerställer Remium att bolaget följer First Norths regelverk samt informerar löpande om uppdateringar i regelverket. Remium arbetar proaktivt med bolagen och bidrar kontinuerligt med rådgivning avseende pressmeddelanden, finansiella rapporter och bolagets hemsida.

Introduce.se

Investor Relations-plattformen Introduce.se är det mest kostnadseffektiva IR-verktyget ett bolag kan nyttja. Genom närvaro på Introduce.se når ett bolag ut till hela investerarsverige. Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring små och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. Syftet är att skapa en kontaktyta mellan företag och investerare för att öka intresset och förståelsen för dessa bolag.

Bevakningen och genomlysningen av små och medelstora bolag är inte lika fekvent och djupgående i jämnförelse med större noterade bolag, vilket leder till att många förbiser detta investeringsalternativ helt och hållet. Detta försöker vi ändra  på genom ett omfattande och ständigt uppdaterat informationsutbud där vi tillhandahåller aktuella och relevanta verktyg för att investerare ska få ett bättre informationsunderlag vid bedömning av sina intressebolag.