Introduce.se

 Avaliable in English

Det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce.se aktieanalys

Introduce.se drivs av Remium Nordic Holding AB och erbjuder heltäckande finansiell information och kvalificerad uppdragsanalys kring mindre och medelstora noterade och listade bolag i Sverige. Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 105 bolag som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. 

Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.  


Tjänsten innefattar följande information som förmedlas på Introduce.se:

 • Egen bolagsprofil Introduce.se
 • Prenumerationstjänst (e-post och RSS) för investerare
 • Kvartalsvisa analyser med estimat, författade av Remiums analytiker
 • Produktion och publicering av text- eller videointervju
 • Löpande publicering och arkivering pressmeddelanden och rapporter
 • Kvartalsvisa uppdateringar av ägardata
 • Löpande uppdateringar av insiderhandel
 • Löpande uppdateringar av mäklarstatistik och aktiegraf
 • Löpande teknisk analyser av aktiekursen
 • Exponering via vårt partnernätverk
 • Exklusiva investerarmöten med Remiums investerarnätverk 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Arash Hakimi Fard
Head of Equity Research
Tel. +46 73 647 63 37
arash.hakimi.fard@remium.com