Reklamationer

Synpunkter och reklamationer

Remium vill att dess kunder skall vara nöjda med de tjänster och produkter som Bolaget tillhandahåller. Om du som kund inte är nöjd med den hantering du har erhållit är det viktigt att Remium får veta det. I första hand bör du kontakta den hos Remium som utförde eller tog emot ditt uppdrag.

Kvarstår ditt missnöje kan du skriftligen vända dig till Remiums klagomålsansvarige Anders Blomqvist. Handläggningen underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation som du har i ärendet, till exempel avräkningsnotor, kontoudrag, anteckningar m.m.

Glöm inte bort att ange namnet på den hos Remium som du tidigare har haft kontakt med.

Remium Nordic AB
Klagomålsansvarig 
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm

Email: klagomalsansvarig@remium.com

 Extern vägledning

Vi vill uppmärksamma dig som kund att du även kan få vägledning i denna typ av frågor från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och genom den kommunala konsumentvägledningen.