Sparbössan

 

Information till kunder i Sparbössan

Finansinspektionen har den 18 april 2018 beslutat att återkalla Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd att driva finansieringsrörelse. Finansinspektionen har även beslutat att återkalla Remiums tillstånd att driva värdepappersrörelse. Remium ska därmed avveckla all tillståndspliktig verksamhet.

Detta innebär att Remium inte längre har tillstånd att ta emot medel från allmänheten på konto och har alltså inte längre rätt att ta emot insättningar på sparkonton i Sparbössan. Insättningar som har gjorts före Finansinspektionens beslut omfattas fortfarande av den statliga insättningsgarantin.

 

Vidare till Remium Sparbössan ->